Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

10:23
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
10:18
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaDajanaa Dajanaa
10:01
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viaab-imo-pectore ab-imo-pectore

July 05 2015

17:14
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks "Zakazane noce z wampirzycą"
17:09
17:07
17:04
12:56
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viatrue-love true-love
12:53
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless viatrue-love true-love

July 02 2015

20:53
4467 becc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatrue-love true-love

July 01 2015

14:47
Cierpienie jest na pewno rodzajem sensu. Bezsens przecież nie boli. Bezsens jest obojętnością.
— Anna Kamieńska
Reposted fromweightless weightless

June 30 2015

21:45
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
21:14
...
Reposted fromweightless weightless

June 29 2015

15:59
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvidiam invidiam
15:58
Wiem, że w nocy nie jest tak samo jak w dzień, że wszystko wydaje się inne, że nocnych spraw nie sposób wytłumaczyć za dnia, bo wtedy nie istnieją, i że noc może być straszna dla ludzi samotnych, gdy już zaczęła się ich samotność
— Ernest Hemingway “Pożegnanie z bronią”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viainvidiam invidiam
15:58
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainvidiam invidiam

June 27 2015

11:47
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viablaxkseoul blaxkseoul
11:43
3919 8c58
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul
11:42
0212 3863 500
11:42
7575 c9b6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viainvidiam invidiam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl