Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

18:47
18:45
4265 e93f
Reposted fromindie indie viainvidiam invidiam
18:44
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viablaxkseoul blaxkseoul
18:44
18:40
Reposted fromthebelljar thebelljar viablaxkseoul blaxkseoul
18:39
9990 f236
Reposted frompeper peper viainvidiam invidiam
18:38
18:38
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viainvidiam invidiam

June 14 2015

20:22
3120 a12e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viainvidiam invidiam
20:20
6619 95fe 500
26.
20:19
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viablaxkseoul blaxkseoul

June 13 2015

20:21
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viablaxkseoul blaxkseoul
20:20
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viainvidiam invidiam

June 12 2015

21:25
Just because I didn’t beg for you doesn’t mean I didn’t want you to stay.
— I Didn’t Let You Go Without a Fight (#689: October 7, 2014)
Reposted fromkulamin kulamin viablaxkseoul blaxkseoul
21:16
2306 47f7
21:14
3319 6407
Reposted frommartynkowa martynkowa viascorpix scorpix
21:13
7233 8f0f
Reposted fromkotowate kotowate
21:13
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

June 10 2015

18:59
7596 f1b9

moriarty-the-timetraveling-lemur:

themoonclockwork:

maryxjanexholland:

k-inkyyyy:

what if concerts were actually like this, where no one would fuckin push each other around, just be happy and jump and shit

they are like this, it’s an actual footage from an actual concert…

All i see is this fricking guy in red on the bottom right corner not having coordination with 3000 people around him

I’m only reblogging for the guy in red

Reposted fromgreggles greggles viablaxkseoul blaxkseoul
18:49
Kiedy patrzymy wstecz, mamy wrażenie, że nasze życie układa się w schemat; każde wydarzenie zaczyna się wydawać logiczne - jakby coś - albo ktoś - z wyprzedzeniem rozplanowało nasze kroki (i potknięcia).
— Stephen King – Przebudzenie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl